L’AFA

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) és un espai que agrupa les famílies d’alumnes amb l’objectiu d’acompanyar el projecte de l’Escola Teixidores de Gràcia. Som una AFA de nova constitució (2017) i tenim moltes ganes de créixer al costat de l’escola dels nostres infants. És per això que els pilars pedagògics que l’escola defensa i treballa són els mateixos que guien les propostes de l’AFA.

Els nostres valors principals són: Compromís, Confiança, No judici, Amor, Dedicació, Atenció, Llibertat, Cura del grup, Límits.

Objectius

  • Donar suport i acompanyar a l’equip pedagògic i a les famílies d’alumnes de l’escola.
  • Promoure la participació de totes les famílies.
  • Promoure activitats de formació dirigides a les famílies.
  • Col·laborar en les activitats educatives proposades pel centre i cooperar amb el Consell Escolar.
  • Promoure activitats, iniciatives i propostes , i facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral del barri.

Estructura de l'AFA

Òrgan representatiu i administratiu: Junta

Òrgan gestor: comissions tresoreria i secretaria (reunions internes + 2 ordinàries generals per presentació i tancament de projecte anual)

Òrgan executor: comissions de treball (reunions internes, ideal que acabin essent totes mixtes AFA-escola)

Òrgan de Govern:  ASSEMBLEA (reunió mensual) des d’on es prenen les decisions de l’associació de caràcter genèric, ideològic i de projecte complint amb els objectius de l’AFA definits als Estatuts, mitjançant el consens, el consentiment i el vot majoritari en 3er pas.

Equip Motor/Enllaç/Coordinador:
Té la funció de coordinar i fer el seguiment de les tasques que es realitzen en les comissions de treball i crear l’ordre del dia de les assemblees.
No té facultats de decisió sinó de coordinació entre ASSEMBLEES, que es limitaria a evitar la superposició de tasques i millorar l’eficiència de les comissions.
En formen part:

  • Presidenta
  • Secretaria (representant Comissió de secretaria)
  • Tresorera (representant de comissió de Tresoreria)
  • 1 Representant de cada comissió
  • Representant del Consell Escolar de l’AFA

Funcionament

L’AFA treballa per comissions de treball, que executen les decisions que es pacten en consens a l’assemblea general, seguint el Reglament de Règim Intern (RRI)

Actualment tenim 10 comissions de treball, cadascuna enfocada a un àmbit específic.

Fes-te soci de l'AFA

Per formar part de l’AFA cal ser mare, pare o tutor legal d’un alumne de l’escola.

Cal omplir el següent formulari per família (independentment del nombre de fills).

La quota anual del curs 2019/2020 per família és de 60€.