MEC

Té la funció de coordinar i fer el seguiment de les tasques que es realitzen a les comissions de treball i crear l’ordre del dia de les assemblees.

No té facultats de decisió sinó de coordinació entre assemblees, que es limita a evitar la superposició de tasques i millorar l’eficiència de les comissions.

En formen part:

  • Presidenta
  • Secretària (representant Comissió de secretaria)
  • Tresorera (representant de comissió de Tresoreria)
  • 1 Representant de cada comissió
  • Representant del Consell Escolar de l’AFA.