#tresoreria

La comissió de tresoreria gestiona l’economia de l’AFA. S’encarrega de les següents tasques:

  • Pressupost anual
  • Pagaments de proveïdors, impostos, famílies i nòmines
  • Gestió de bancs
  • Cobraments de quotes
  • Informes econòmics, mínim dos (inici i final de curs)
  • Gestió de subvencions (presentació i justificació)