Renovació del parc infantil de la plaça Joanic

El districte de Gràcia ha convidat l’AFA Teixidores de Gràcia i l’AFA Nou Patufet a participar en la remodelació del parc infantil de la plaça Joanic per a fer-lo inclusiu.

El dijous 3 de juny l’AFA Teixidores de Gràcia va assistir a una reunió amb el districte de Gràcia per presentar el projecte de remodelació de l’espai de joc de la plaça Joanic per a que sigui més inclusiu. Durant aquesta sessió, d’una hora de durada, es va presentar com serà l’àrea de joc remodelat i es van escoltar els comentaris que vam poder afegir les representants de les dues AFA convidades.

Es remodelarà l’espai de joc que actualment existeix a la plaça, ubicat a sobre del parking, fent una petita ampliació ocupant l’espai verd entre el parc i el carrer. En aquest projecte no es poden fer intervencions a la resta de la plaça. Durant la sessió, es van recollir els comentaris aportats per l’AFA Nou Patufet i l’AFA Teixidores de Gràcia, que es tindran en compte per acabar de definir el projecte, en la mesura que sigui possible. L’existència del parking a sota l’espai de joc impossibilita la col·locació de determinades instal·lacions.

La proposta inclou una part amb cautxú, com la que trobem a altres espais de joc, per a permetre l’accés de cadires de rodes, i es mantindrà el sorral. Es canviarà la tipologia de jocs perquè siguin més inclusius i amb elements sensorials, i s’eliminarà la valla que separa el parc de la resta de la plaça.

En aquest moment s’està preparant la redacció del projecte per poder iniciar la licitació pública. Està previst que s’executi a finals del 2021.

Comments are closed.